Prodlužte životnost hydraulického zařízení díky pravidelné údržbě

Posted in Průmysl.

Hydraulika je velký pomocník v řadě průmyslových odvětví a má jistě nezastupitelnou roli. Díky využití vlastností kapalin se snadněji využije síla k přesunu a zvedání těžkých věcí (podrobnosti po nás nechtějte znát, nejsme odborníci přes hydrauliku).

hydraulika

Pravidelná údržba by měla být samozřejmostí u jakéhokoliv zařízení, které vlastníte. Hydraulické přístroje nepatří mezi nejlevnější a proto věnujte se pravidelně věnujte kontrole znečištěná filtrů a celkového stavu přístroje. Můžete tak prodloužit životnost zařízení a několik let.

Hydraulika a její prvky

Posted in Průmysl.

Ke strojírenství nezaměnitelně patří i hydraulické prvky, s nimiž se můžete setkat u všelijakých strojů a robotů dělajících tvrdou práci za lidi. Hydraulika není totiž jedna věc, ale souhrn několika pojmů a součástek, které vytvoří funkční hydrauliku.

Ohnivzdorné panely splní podmínky těch nejnáročnějších

Posted in Průmysl.

Nejlepší volbou izolace velkých obchodních center a průmyslových budov jsou izolační panely. Je tomu tak pro jejich výborné vlastnosti přebíjející ostatní možnosti a také díky estetickému vzhledu. Pokud víte, že vaše plánovaná stavba bude mít vysoké požadavky na protipožární odolnost a tepelnou izolaci, musíte se dívat po ohnivzdorných panelech.

ohnivzdorne panely

 

Hydraulické ventily chrání a řídí tlak i průtok

Posted in Průmysl.

Ventilů, které se využívají v hydraulice, je hned několik druhů. Primárně se dělí podle toho, jestli řídí tlak nebo průtok. Všechny hydraulické ventily však v podstatě zajišťují rozvod kapaliny a řídí množství tlaku a průtoku. Mají také monitorovací a pojistnou funkci.

Ventily pro řízení průtoku tvoří jednoduché škrtiče a ventily pro stabilizaci tlakového spádu. Nezávislost řízených průtoků na změnách tlaku v okolí ventilu pak zaručují tzv. regulátory průtoku.

Ventily pro řízení tlaku jsou dvojího typu - přepouštěcí a redukční. Přepouštěcí ventily kontrolují velikost požadovaného tlaku tím, že přepouští přebytečnou kapalinu zpět do nádrže agregátu. Jejich pojistná funkce spočívá v zabránění překročení maximální hodnoty provozního tlaku.

Bezpečnostní kamerové systémy

Posted in Průmysl.

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů. Takovým kamerám se říká také průmyslové kamery nebo také průmyslová televize. Skládá se z kamer, hardwarového vybavení (hard disku, monitoru) a software. Může být doplněn i o mikrofony a reproduktory, a téměř vždy o záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat. Bezpečnostní kamerové systémy mají kořeny již v roce 1878, kdy proběhly první pokusy na telegrafický přenos obrazu. Například Londýn je s cca 10 500 kamerami považován za nejsledovanější město světa.