Trochu jiní kominíci

Posted in Průmysl.

Víte, na světě se naleznou různí šílenci s občas opravdu bizarními zálibami. Někdo dokáže odvykládat celý jízdní řád svého kraje včetně druhů mašin, které v daný čas pojedou. Jiní sbírají víčka na nemohoucí, ač je to naprosto nesmyslné. Jsou tu pak lidé, zajímající se krajně o jednu architektonickou zálibu, sice komíny. Ti cestují po naší republice a fotí si unikáty svého oboru záliby. Občas mají i nějaké ty srazy.

Prodlužte životnost hydraulického zařízení díky pravidelné údržbě

Posted in Průmysl.

Hydraulika je velký pomocník v řadě průmyslových odvětví a má jistě nezastupitelnou roli. Díky využití vlastností kapalin se snadněji využije síla k přesunu a zvedání těžkých věcí (podrobnosti po nás nechtějte znát, nejsme odborníci přes hydrauliku).

hydraulika

Pravidelná údržba by měla být samozřejmostí u jakéhokoliv zařízení, které vlastníte. Hydraulické přístroje nepatří mezi nejlevnější a proto věnujte se pravidelně věnujte kontrole znečištěná filtrů a celkového stavu přístroje. Můžete tak prodloužit životnost zařízení a několik let.

Hydraulika a její prvky

Posted in Průmysl.

Ke strojírenství nezaměnitelně patří i hydraulické prvky, s nimiž se můžete setkat u všelijakých strojů a robotů dělajících tvrdou práci za lidi. Hydraulika není totiž jedna věc, ale souhrn několika pojmů a součástek, které vytvoří funkční hydrauliku.

Ohnivzdorné panely splní podmínky těch nejnáročnějších

Posted in Průmysl.

Nejlepší volbou izolace velkých obchodních center a průmyslových budov jsou izolační panely. Je tomu tak pro jejich výborné vlastnosti přebíjející ostatní možnosti a také díky estetickému vzhledu. Pokud víte, že vaše plánovaná stavba bude mít vysoké požadavky na protipožární odolnost a tepelnou izolaci, musíte se dívat po ohnivzdorných panelech.

ohnivzdorne panely

 

Hydraulické ventily chrání a řídí tlak i průtok

Posted in Průmysl.

Ventilů, které se využívají v hydraulice, je hned několik druhů. Primárně se dělí podle toho, jestli řídí tlak nebo průtok. Všechny hydraulické ventily však v podstatě zajišťují rozvod kapaliny a řídí množství tlaku a průtoku. Mají také monitorovací a pojistnou funkci.

Ventily pro řízení průtoku tvoří jednoduché škrtiče a ventily pro stabilizaci tlakového spádu. Nezávislost řízených průtoků na změnách tlaku v okolí ventilu pak zaručují tzv. regulátory průtoku.

Ventily pro řízení tlaku jsou dvojího typu - přepouštěcí a redukční. Přepouštěcí ventily kontrolují velikost požadovaného tlaku tím, že přepouští přebytečnou kapalinu zpět do nádrže agregátu. Jejich pojistná funkce spočívá v zabránění překročení maximální hodnoty provozního tlaku.