Hydraulické ventily chrání a řídí tlak i průtok

Posted in Průmysl.

Ventilů, které se využívají v hydraulice, je hned několik druhů. Primárně se dělí podle toho, jestli řídí tlak nebo průtok. Všechny hydraulické ventily však v podstatě zajišťují rozvod kapaliny a řídí množství tlaku a průtoku. Mají také monitorovací a pojistnou funkci.

Ventily pro řízení průtoku tvoří jednoduché škrtiče a ventily pro stabilizaci tlakového spádu. Nezávislost řízených průtoků na změnách tlaku v okolí ventilu pak zaručují tzv. regulátory průtoku.

Ventily pro řízení tlaku jsou dvojího typu - přepouštěcí a redukční. Přepouštěcí ventily kontrolují velikost požadovaného tlaku tím, že přepouští přebytečnou kapalinu zpět do nádrže agregátu. Jejich pojistná funkce spočívá v zabránění překročení maximální hodnoty provozního tlaku.