Hydraulika a její prvky

Posted in Průmysl.

Ke strojírenství nezaměnitelně patří i hydraulické prvky, s nimiž se můžete setkat u všelijakých strojů a robotů dělajících tvrdou práci za lidi. Hydraulika není totiž jedna věc, ale souhrn několika pojmů a součástek, které vytvoří funkční hydrauliku.

Patří sem jak hydraulické hadice, které jsou základem pro celý systém, tak dále hydraulické šroubení a spojovací prvky. Ochrany hadic a jejich koncovky. Je toho hodně, co pomáhá vydržet silný nátlak hmotnosti při těch nejobtižnějších podmínkách, ale stále jde o nejvyspělejší a nejkvalitnější technologie, ač u nás nejsou vůbec krátkou chvíli.