Jak ušetřit při výběru elektroniky

Posted in Finance.

pračka

Každý z nás občas potřebuje nakoupit novou elektroniku - ať už se jedná o mobil, počítač, notebook, televizi, sluchátka či třeba ledničku. A většinou je potřeba větší investice. Nicméně existuje několik způsobů, jak alespoň trochu snížit cenu těchto výrobků a koupit levné elektro.

Úroky u nebankovní americké hypotéky?

Posted in Finance.

Jak si spočítat výši úvěru u americké nebankovní hypotéky? Pojďme pěkně od začátku. Pojem americká nebankovní hypotéka nemusí být všem naprosto známý, jelikož známe vícero druhů hypoték. Americká nebankovní hypotéka se od těch běžných liší tím, že není účelová (= nemusíte dokládat, na jakou přesnou nemovitost peníze budou vynaloženy). Můžete si například půjčit částku jednoho milionu, půlku dát do rekonstrukce bytu a za zbytek si postavit garáž a koupit auto.

Účetnictví ve Zlíně

Posted in Finance.

Dokonce ani člověk, který účetnictví ve Zlíně studoval, často není schopen si ho sám ve firmě vést. Jedním z důvodů je měnící se legislativa. Jestliže nesledujete pečlivě zákony, může se stát, že zaspíte dobu a nebudete schopni učit se nové postupy kvůli změnám. Dalším důvodem je, že byste to ani dělat neměli. Účetnictví je věda, kterou by měla mít v rukou jen zodpovědná osoba. Jak říká Ivo Jahelka, neznalost zákona neomlouvá a pokud se vám, byť omylem, podaří krátit daně, můžete se dostat do daleko horších problémů, než je zaplacení účetní, i když se vám to možná zdá zbytečné. Věnujte svou energii spíše rozvíjení své živnosti či firmě, než propočítáváním v tabulkách účetnictví.

Odvolání nemá odkladný účinek

Posted in Finance.

Odvolávat se proti usnesení o nařízení exekuce má smysl například, pokud exekuční titul neexistuje nebo není vykonatelný, je-li tatáž pohledávka vymáhána i jinou exekucí nebo byla zaplacena ještě před nařízením exekuce. Exekutor ovšem některé úkony směřující k vymožení pohledávky věřitele (v exekučním řízení „oprávněného“) může provádět ještě před doručením usnesení o nařízení exekuce dlužníkovi (v exekučním řízení „povinnému“) a pokračovat v nich může i v případě, že se povinný proti usnesení o nařízení exekuce odvolá. Exekutor zpravidla zablokuje povinnému jeho bankovní účty a v katastru nemovitostí vyznačí omezení dispozičního práva k nemovitostem, které povinný (spolu)vlastní. Pokud exekutor nerozhodne jinak, povinný nesmí po doručení usnesení o nařízení exekuce disponovat se svým nemovitým i movitým majetkem nad rámec běžných činností, jeho správy a udržování. Exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel se přitom mohou dovolat neplatnosti právních úkonů povinného, které by tuto povinnost porušovaly. Pokud stále nevíte, co s exekucí, obraťte se na firmu Exekuce nemovitostí Brno.