Odlučovače vzduchu od Tigemma

Posted in Průmysl.

Každý vlastník výrobní haly ve strojírenství, výrobě stavebních hmot, potravinářství a dalších odvětví by měl dbát na zdraví svých zaměstnanců, konkrétně zajistit jim zdravotně nezávadný vzduch. V rámci ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců je tato problematika legislativně ošetřená a to Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., která stanovuje podmínky ochrany zdraví zaměstnanců.

Škodliviny vznikají jako vedlejší produkty výroby. Jejich forma bývá často plynná s podílem prachových částic, které ohrožují zdraví vašich zaměstnanců svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi.

Jedním ze způsobů, jak vyčistit vzduch je použití cyklonové odlučovače vzduchu, který slouží k odsávání, fitraci a oddělování jemné a nelepivé emise prachu od nosné vzdušiny.

odlučovač vzduchu

Společnost Tigemma nabízí cyklony:

  • CYKLONOVÉ ODLUČOVAČE S INTEGROVANÝM VENTILÁTOREM
  • CYKLONY