Využití ocelových lan

Posted in Pro firmu.

Ocelové lano je vyrobeno z několika kovových vláken spletených do sebe. Jejich počátek se datuje od konce 18. století. Do té doby se totiž používaly převážně lana z přírodních materiálů. Potřeba silnějších lan přišla až spolu s příchodem průmyslové revoluce. Poptávka po silnějších lanech vznikla hlavně na základě těžebního průmyslu, ve kterém byly potřeba silnější, bezpečnější a dlouhodobější lana. V současnosti mají ocelová lana uplatnění v mnoha těžkých průmyslech.

 využití ocelových lan

 

Ocelové lana od zmíněného 18. století prošly výrazným rozvojem. Jejich výroba se zautomatizovala a i přes svůj menší průměr dosahují lana daleko vyšší pevnosti než kdy dříve. Za ty více než 2 století našly ocelové lana řadu využití a svou odolností tak postupně nahradily již zastaralé lana z přírodních materiálů.

 

Využití ocelových lan

Své využití dnes už najdou v hodně odvětvích a níže můžete vidět, kde ocelové lana nachází své využití nejčastěji.

 • automobilový průmysl
  letecký průmysl
 • lodní průmysl
 • těžební průmysl
 • ropný průmysl
 • stavební průmysl
 • manipulační zařízení
 • lanovky
 • výtahy


Složení ocelových lan

 • lanový drát z oceli. Nejčastěji je to ze slitiny hliníku a mědi.

 • vložka neboli duše lana, jejíž úkolem je vytvářet pevnou podložku pro jednotlivé prameny lana.

 • Mazivo, které snižuje tření a lano chrání před okolními vlivy.