Co je to tryskání?

Posted in Průmysl.

Pod tryskáním nebo někdy také pískováním si můžete představit technologický proces pro opracování ocelových materiálů. Tryskání probíhá proudovým nanášením jemných částic zvaných Abrazivum. Nejčastěji se můžete setkat s abrazivem ve formě ocelových broků, které se nanesou na požadovaný materiál.

Co je to tryskání?

 

Proč a kde se tryská?

Tryskání se používá především pro účely odstranění nečistot, starých nátěrů nebo také vzniklé koroze. Pískování kovů se nejčastěji používá ve strojírenství nebo ve stavebnictví. Hojně se využívá například v automobilovém průmyslu, zejména u nákladních vozů.

 

Co se tryská?

Otryskat můžete jakékoliv ocelové konstrukce, kostry nákladních automobilů, výfuky, kovářské odlitky, sloupy, zábradlí a vlastně cokoliv železného vám padne pod ruku.

 

Jak se tryská?

Tryskání může probíhat v tzv. tryskačích - to jsou takové velké mašiny s bubnem, do kterého vložíte materiál, který chcete otryskat. Buben se následně zavře, roztočí a v bubnu se ve vysoké teplotě začne nanášet abrazivum. Tento proces trvá od 5 do 20 minut v závislosti na tom, jak členitý náš výrobek je, jak moc jej chceme mít otryskaný a kolik kg materiálu v bubnu máme. Druhou formou pískování je použít tryskací komory. Jejich uplatnění najdete především v případě výrobků, které jsou příliš objemné a musí se otryskat ručně v tryskací kabině.