Co je svařování?

Posted in Průmysl.

Není snad žádný kutil, který by nevěděl, co si představit pod pojmem svařování. Jedná se o proces, během něhož dojde k vytvoření trvalého spoje dvou či více součástí. Než začnete svařovat, je nezbytné vytvořit takové podmínky, při nichž je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb.

Není jednoduché dosáhnout spoje na úrovni meziatomových vazeb za běžných podmínek, kdy je termodynamický stav materiálů stabilní. Je nezbytné, aby došlo ke změně tohoto termodynamického stavu. Při svařování je nutné působit buď tlakem, teplem či oběma najednou. Je obecně známo, že čím je vyvíjen vyšší tlak, tím méně je potřeba vnést teplo a naopak. Je možné svařovat jak kovové, tak i nekovové materiály.