Turnikety proti alkoholu

Posted in Pro firmu.

Turnikety již dávno neslouží pouze k tomu, aby zajišťovaly plynulý a bezpečný příchod a odchod do budov a areálů, postupně vznikají také nejrůznější vychytávky, které umožňují získat čím dál tím více informací o osobách, které s nimi přijdou do kontaktu. Průchod turniketem se tak na některých místech pomalu začíná podobat letištní kontrole.

Největší rozvoj lze zaznamenat převážně na pracovištích. Zapomeňte na klasické „píchačky". Snímání otisků prstů, dlaně, očních zorniček či obličeje již přestává být záležitostí filmových scén. Jednou z nových funkcí je také například automatický alkoholtester zabudovaný přímo u turniketu, který může výrazně pomoci bezpečnosti na stavbách.

PAV69d5b2 zbytk03foto: Skanska

Na českých stavbách bohužel alkohol nebývá výjimkou. Namátkové kontroly pracovníků jsou však zdlouhavé a často neefektivní, stavební společnost Skanska tak zavedla kontrolu hned při vstupu do areálu.

JAK TO FUNGUJE?

Pracovníci již delší dobu vstupují přes turniket pomocí skenu obličeje. Pokud je následně osoba určena pro testování na alkohol, bez zkoušky přes turniket neprojde. V případě negativního výsledku může pracovník bez problému projít do areálu. Pozitivní výsledek je během chvíle odeslán e-mailem vedení stavby, které pak postupuje dle vlastního uvážení a předpisů. Ve většině případů je pracovník poslán na kontrolní dechovou zkoušku, aby se předešlo chybným rozhodnutím.

Konkrétně Skanska chápe, že existuje možnost zbytkového alkoholu. Jestliže je pracovník ve stoprocentní kondici, jen si není jist touto variantou, může se s vedením domluvit předem a podstoupit kontrolní test na vlastní žádost. Pozitivní výsledek mu pak zajistí volno, aby nedošlo ke snížení bezpečnosti při práci. To je ale samozřejmě povoleno pouze ve výjimečných případech, u většiny příchodů na pracoviště musí zaměstnanci počítat s možností náhodného testování přímo u turniketu.

VÝSLEDKY

  • společnost Skanska zatím provedla celkem 22 771 kontrolních dechových zkoušek (info 03/2017)
  • 0,3 % výsledků bylo pozitivních, zbytek neodhalil přítomnost alkoholu