Proč je důležité mít vyškolenou obsluhu vysokozdvižných vozíků

Posted in Pro firmu.

Manipulační techniku a vysokozdvižné vozíky vlastní snad všechny firmy, které využívají větší skladovací prostory. Víte, jaké požadavky musí obsluha splnit, aby mohla takovýto vozík řídit?

BT_Staxio_W_uvodni.jpg

Obecné požadavky

Proto, aby mohl zaměstnanec řídit vysokozdvižný vozík musí splnit několik základních požadavků:

  • musí být starší 18-ti let
  • musí být fyzicky i duševně způsobilý k manipulaci s vozíkem
  • musí být také řádně proškolena a prakticky zaučena
  • musí být seznámena s bezpečnostními předpisy daného pracoviště
  • musí také vlastnit příslušný průkaz týkající se obsluhy motorových vozů, případně by také měla vlastnit řidičské oprávnění skupin B, C, D, případně T (to však jen v případě, pokud se jedná o vozíky, které se mohou pohybovat na veřejnosti přístupných komunikacích

Podle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. je tedy nutné, aby obsluha vozíků s pohonem prošla bezpečnostním školením.

Další důvody pro absolvování školení

Řidiči, kteří prošli školením pro obsluhu vysokozdvižných vozíků prokazatelně způsobují méně nehod. Díky tomu pak není třeba zbytečně vynakládat další finance na odstranění následků nehody.

Zaškolená obsluha také bude schopna vozíky využívat efektivněji a také snížit jejich energetickou náročnost.

Tito zaměstnanci budou také vědět, jak se chovat v krizových situacích, např. v případě nutnosti slaňování z regálových zakladačů.

Výsledkem vyškolení obsluhy vysokozdvižných vozíků je zvýšení bezpečnosti na pracovišti, dále také dojde ke snížení nákladů v případě nehod, zvýší se efektivita zaměstnance. Je to také prevence proti pokutám ze strany Státního úřadu inspekce práce. A v případě nehody by nedojde ke krácení pojistného plnění.