Rychle a zběsile aneb způsoby měření rychlosti na silnicích. Na co si dát pozor?

Posted in Pro auta.

Je jen málo řidičů, kteří za svou "řidičskou kariéru" nedostali pokutu, ať už se bavíme o špatném parkování, zkrácení si cesty přes zákaz nebo právě rychlé jízdě. A spousta z nich vznikla jen z důvodu nepozornosti. Co si tedy zopakovat, jaké nástrahy nás v souvislosti s měřením rychlosti na našich českých silnicích mohou potkat?

spzmain
foto:  Bártek Rozhlasy

1. PANELY PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI

Informační panely měří rychlost pouze pro naši informaci. Ačkoliv dnes existují panelové radary na měření rychlosti s SPZ, na kterých po průjezdu vidíte svou značku, popř. si můžete všimnout blesku, údaje nejsou nikam odesílány. Mají tedy pouze jakýsi psychologický efekt na ukázněnost řidičů.

2. LASEROVÉ MĚŘIČE

Laserové měřiče jsou velmi častým způsobem měření rychlosti. V současné době jsou schopny měřit rychlost až ze vzdálenosti 400 m a mnohdy disponují také video režimem pro zaznamenání jiných přestupků.

Jejich největší nevýhodou z pohledu řidiče je nemožnost detekce takového měřiče s předstihem. Jelikož signál vysílají jen v momentě měření, nelze jej předem rozpoznat a tudíž se ani na měření připravit zpomalením. Možná jste již slyšeli o tzv. rušičkách, které by měly zabránit měřícímu přístroji zaznamenat potřebné hodnoty. Jejich použití je však v České republice nezákonné a moderní přístroje již dokáží signál rušičky rozpoznat a oznámit tak hlídce, že byla použita.

3. MIKROVLNNÉ MĚŘIČE

Tzv. bradavice jsou u nás stále jednou z nejčastějších možností měření. Název je odvozen od vzhledu antény, která hlavně v minulosti skrz přední masku vozidla vypadala trochu jako bradavice. Kromě umístění na automobilu se s tímto typem měřičů můžeme setkat také na stativu, popř. čím dál tím častěji také v měřících budkách.

Mikrovlnné měřiče lze detekovat s předstihem, kvůli rozdílnému signálu ale může být jejich detekce velmi nepřesná.

4. MĚŘENÍ ZA JÍZDY

Tato metoda může vypadat nepřesně, především na rovné rychlostní silnici či dálnici je však velmi kvalitní. Pracuje na principu porovnání rychlosti měřícího vozidla s rychlostí měřeného. Nelze tedy určit přesnou rychlost, pokud však policejní vozidlo jede konstantní rychlostí 130 km/h, bez problému za pomocí přístroje zjistí, zda se měřené vozidlo vzdaluje či ne. A to i ze vzdálenosti až 400 m.

5. ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ

Fungování úsekového měření je pro spoustu lidí překvapením. Neměří totiž za pomocí radaru, který by snímal přímo rychlost vozidla, ale zaznamená čas jeho průjezdu dvěma různými místy, z něhož pak rychlost vypočítá a v případě nutnosti vozidlo vyfotografuje.

6. STACIONÁRNÍ MĚŘENÍ

Velmi typické malé budky nad silnicí, které jsou spouštěny signálem z tlakových snímačů ve vozovce. Ty detekují průjezd vozidla a po výpočtu rychlosti informují kameru o výsledku. Pokud je rychlost vyšší než maximální povolená, zajistí kamera fotografii auta i s SPZ a řidičem.